Akce ve Velkých Bílovicích

Slavnosti ve Velkých Bílovicích
jsou spojené s vínem, s místním krojem, a především s hudbou, kterou zdejší nadevše milují. Muzikanti a dobří zpěváci požívají u bílovských velké vážnosti. Ve městě působí čtyři cimbálové muziky, chrámový sbor, tři dechové hudby..., kde jinde najdete tolik dobrých muzikantů? I tím jsou Bílovice zajímavé a jedinečné.

Tříkrálový večer
každoroční setkání sousedů u rozsvíceného vánočního stromu na sóle při skleničce svařeného vína a poslechu místních muzikantů. Na Tři krále o krok dále, den se prodlužuje, vše je veselejší, ale zima bude ještě dlouhá. Radost přinese svařák i ohňostroj v závěru slavnostního večera.

Dětský krojový ples
připravují maminky dětí v kulturním domě. Na plese vystupují i dětské krojové soubory z okolí. V plesové době si dospělí zatančí na mnoha bálech a tak i děti si mohou zadovádět na svém plese.

Putování za vínem - Ze sklepa do sklepa
Putování za vínem vychází z dávné tradice obcházení sklepů a „koštování“ vín ve sklepech. Poprvé se pořádalo v roce 2006 pod tímto názvem. Akci uspořádal Spolek velkobílovických vinařů, kteří se rozhodli otevřít na jaře své sklepy pro návštěvníky. V roce 2008 bylo otevřeno 40 místních sklepů, které si prohlédlo na 2 300 milovníků dobrého vína.

Výstava vín
je pravidelně pořádaná od roku 1965 na přelomu dubna a května v sále kulturního domu. Vystaveno bývá 1000 až 1500 vzorků vín hlavně z vinařské podoblasti Velkopavlovické. Výstava je příležitostí setkání vinařů a milovníků vín. Tři nejlepší vína z každé odrůdy jsou oceněna diplomem nebo pamětní plaketou.

Dětské krojové hody
jsou příležitostí pro mladé dobré tanečníky ukázat co umí. Ověřit si schopnosti vystupovat na veřejnosti před velkým publikem. V krojích na sóle tančí i maličké děti, které se sotva naučily chodit. Pohyb na tanečním sóle a pozornost okolních je nesmírně baví.

Slavnost Těla a Krve Páně
Předchází jí vyzdobení ulic zelenými větvičkami stromů a postavení dvou oltářů na ulici Mírové a dalších dvou na ulici Lipové. Před každým oltářem stojí dvě dívky v místním kroji. Průvod od kostela prochází kolem oltářů po silnici vysypané okvětními lístky pivoněk a dalších květin. Před každým oltářem pan farář koná krátkou bohoslužbu.

Rybářské závody na Velkém Bílovci
Jsou příležitostí pro malé i velké rybáře a prověření jejich rybářského umění ve dne i v noci, za pěkného počasí i za bouřky. Ta je téměř pravidelným hostem při tomto sportovním klání. Vydrží ti zdatní a nebojácní. Když se navíc podaří chytit nějakou tu rybičku na bouřku i nesnáze se rychle zapomene...

Zpívání pro radost
se stalo tradicí už desetiletou. Vždy první sobotu v červenci je pořádáno na Belegradech pro širokou veřejnost. Večer mezi sklepy má nenapodobitelnou atmosféru. Posluchači si přinesou židli či lavici, vzorek vína a dobrou náladu, vše ostatní zařídí cimbálová muzika.

Večer s dechovkou
obdobně se pořádá již několik let na stejném místě vždy první sobotu v srpnu. I toto setkání má mnoho příznivců, kteří si přijdou při dechovce zazpívat nebo třeba jen poslechnout muziku, často i se svými hosty.

Zarážení hory
starobylá tradice, zakotvená již v Horenském právu z roku 1550, zakazovala v době zrání hroznů vstup do vinic. Nad dodržováním zákazu dříve bděli hotaři (hlídači), kteří hlídali vinice před krádežemi a před špačky. V posledních deseti letech je připomínána tato tradice malou slavností koncem srpna, na některých místech při vstupu do vinic. Symbolem zaražené hory je do země zasazená májka - dlouhá holá tyč, na vrcholu má uchycené hrozny a láhve s vínem, bývá ozdobena dřevěným křížkem a věncem z révy. Po společné písni přítomní vinaři postupně poklepou na 12 kůlů zatlučených kolem májky, které symbolizují 12 měsíců práce na vinici a ve sklepě. Tradice se udržuje ve sklepní trati Přední.

Hody
největší svátek ve Velkých Bílovicích, kterého se účastní přes padesát krojovaných párů, je předzvěstí vinobraní. Odehrávají se v září první neděli po svátku Narození Panny Marie (8.9.) V sobotu před hody se ručně staví mája. V hodové dny hosté obdivují krojované průvody. V pondělí v podvečer se udržuje zvyk obřadního tance zaváďka. Úterní večerní zábava pak přináší hody naruby a program s maškarním pojetím.

Vánoční a adventní čas
je vítán koncerty v kostele, v kulturním domě i na sóle . Často na nich vstupují zdejší zpěváci a hudebníci. Těch vyrůstá ve Velkých Bílovicích požehnaně.